หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นแป้บ
อักษรล้านนา
ก้฿นฯแพปฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้นแพบ]
ความหมาย

ดู...ก้นแต็๋บ

ออกเสียงล้านนา
ก้นแต๋บ
อักษรล้านนา
ก้฿นฯแตับฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้นแต็บ]
ความหมาย

น.ก้นปอด,ก้นลีบ, ก้นแฟบ; ก้นแป้บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นแป้บ (ก้฿นฯแพปฯ)