หน้าหลัก
ก้นแต๋บ
ก้นแต๋บ
ก้฿นฯแตับฯฯ
[ก้นแต็บ]

น.ก้นปอด,ก้นลีบ, ก้นแฟบ; ก้นแป้บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นแต๋บ (ก้฿นฯแตับฯฯ)