หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นปู้ด
อักษรล้านนา
ก้฿นฯพูด
เทียบอักษรไทย
[ก้นพูด]
ความหมาย

น.ก้นที่มีชิ้นเนื้อยื่น ออกมาจากรูทวารหนัก, เรียกนกกะปูดว่า นกก้นปู้ด, เรียกโรคริดสีดวงทวารว่า โรค ก้นปู้ด หรือ บ่าโหกก้นปู้ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นปู้ด (ก้฿นฯพูด)