หน้าหลัก
ก้นปู้ด
ก้฿นฯพูด
[ก้นพูด]

น.ก้นที่มีชิ้นเนื้อยื่น ออกมาจากรูทวารหนัก, เรียกนกกะปูดว่า นกก้นปู้ด, เรียกโรคริดสีดวงทวารว่า โรค ก้นปู้ด หรือ บ่าโหกก้นปู้ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นปู้ด (ก้฿นฯพูด)