หน้าหลัก
ก้นก๋บ
ก้฿นฯก฿ปฯ
[ก้นกบ]

น.ปลายกระดูกสันหลังที่สุดลงมาข้างล่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นก๋บ (ก้฿นฯก฿ปฯ)