หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่ำปอหวาน
อักษรล้านนา
กําพํอฯหวฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่ำพอหวาน]
ความหมาย

ว.อมหวานอมเปรี้ยว(ออกทางรสหวานมาก กว่ารสเปรี้ยว); ก๋ำปอหวาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ำปอหวาน (กําพํอฯหวฯานฯ)