หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่านโก้งลายเลน
อักษรล้านนา
ก่านฯโก้฿งฯลายฯเลนฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่านโก้งลายเลน]
ความหมาย

ว.กระดำกระด่าง,ดำๆ ด่างๆ,สีไม่เหมือนกัน; ก้งๆลายๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่านโก้งลายเลน (ก่านฯโก้฿งฯลายฯเลนฯ)