หน้าหลัก
กู้แปง
คู่แพงฯ
[คู่แปง]

ว.คู่รัก; กู้ฮักกู้แปง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้แปง (คู่แพงฯ)