หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้แปง
อักษรล้านนา
คู่แพงฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่แปง]
ความหมาย

ว.คู่รัก; กู้ฮักกู้แปง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้แปง (คู่แพงฯ)