หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้วัน
อักษรล้านนา
คู่วันฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่วัน]
ความหมาย

ว.ทุกวัน; จุ๊วัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้วัน (คู่วันฯ)