หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้ซ้อน
อักษรล้านนา
คู่ซ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[คู่ซ้อน]
ความหมาย

น.คู่ครอง,คู่รัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้ซ้อน (คู่ซ้อฯร)