หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ๋
อักษรล้านนา
กึ
เทียบอักษรไทย
[กึ]
ความหมาย

ก.แนบ,ชนเบาๆ,ประกบ,สัมผัส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๋ (กึ)