หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดบ่อลุก
อักษรล้านนา
คึดฯบํ
เทียบอักษรไทย
[คึดบ่ลุก]
ความหมาย

ก.ทำไม่ได้,ทำไม่สำเร็จ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดบ่อลุก (คึดฯบํ)