หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นแหนง
อักษรล้านนา
กินฯแหนฯง
เทียบอักษรไทย
[กินแหนง]
ความหมาย

ก.รู้สึกเสียใจในสิ่งที่ทำไป,แคลงใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นแหนง (กินฯแหนฯง)