หน้าหลัก
กิ๋นหัวโอ้
กินฯห฿วฯโอ้
[กินหัวโอ้]

สำ.เลือกกินแต่ของดีๆ เปรียบดังกินหัวไก่ซึ่งถือว่าเป็นของดีที่สุดในตัวไก่; ดู...หัวโอ้

หัวโอ้
ห฿วฯโอ้
[หัวโอ้]

น.หัวไก่,หัวไก่ต้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นหัวโอ้ (กินฯห฿วฯโอ้)