หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นหัวโอ้
อักษรล้านนา
กินฯห฿วฯโอ้
เทียบอักษรไทย
[กินหัวโอ้]
ความหมาย

สำ.เลือกกินแต่ของดีๆ เปรียบดังกินหัวไก่ซึ่งถือว่าเป็นของดีที่สุดในตัวไก่; ดู...หัวโอ้

ออกเสียงล้านนา
หัวโอ้
อักษรล้านนา
ห฿วฯโอ้
เทียบอักษรไทย
[หัวโอ้]
ความหมาย

น.หัวไก่,หัวไก่ต้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นหัวโอ้ (กินฯห฿วฯโอ้)