หน้าหลัก
กิ๋นสุ๋กกิ๋นดิ๋บ
กินฯสุกกินฯดิปฯ
[กินสุกกินดิบ]

สำ.การผจญชีวิต,การผจญอุปสรรคต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นสุ๋กกิ๋นดิ๋บ (กินฯสุกกินฯดิปฯ)