หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นสุ๋กกิ๋นดิ๋บ
อักษรล้านนา
กินฯสุกกินฯดิปฯ
เทียบอักษรไทย
[กินสุกกินดิบ]
ความหมาย

สำ.การผจญชีวิต,การผจญอุปสรรคต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นสุ๋กกิ๋นดิ๋บ (กินฯสุกกินฯดิปฯ)