หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นจิ๊กิ๋นจำ
อักษรล้านนา
กินฯชิกินฯชำ
เทียบอักษรไทย
[กินชิกินชำ]
ความหมาย

ก.กินหรือใช้จ่ายอย่างค่อนข้างตระหนี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นจิ๊กิ๋นจำ (กินฯชิกินฯชำ)