หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นขี้เขียง
อักษรล้านนา
กินฯขี้ขยฯง
เทียบอักษรไทย
[กินขี้เขียง]
ความหมาย

สำ.ดุเหมือนสุนัข ที่กินเศษเนื้อติดหน้าเขียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นขี้เขียง (กินฯขี้ขยฯง)