หน้าหลัก
กิ๋นขี้เขียง
กินฯขี้ขยฯง
[กินขี้เขียง]

สำ.ดุเหมือนสุนัข ที่กินเศษเนื้อติดหน้าเขียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นขี้เขียง (กินฯขี้ขยฯง)