หน้าหลัก
กิ๋นขัน
กินฯขันฯ
[กินขัน]

ก.เล่นการพนัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นขัน (กินฯขันฯ)