หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นขัน
อักษรล้านนา
กินฯขันฯ
เทียบอักษรไทย
[กินขัน]
ความหมาย

ก.เล่นการพนัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นขัน (กินฯขันฯ)