หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ้ว
อักษรล้านนา
กิ้วฯ
เทียบอักษรไทย
[กิ้ว]
ความหมาย

น.โรคบิด - โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ มีอาการปวดบิดในท้อง ถ่ายเป็นมูกปนเลือด มักมีไข้ขึ้นด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ้ว (กิ้วฯ)