หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำแล้ว
อักษรล้านนา
คำฯแลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[คำแล้ว]
ความหมาย

ว.เด็ดขาด,แน่นอน เช่น บ่ได้กำแล้ว - ไม่ได้เด็ดขาด,ไม่ได้แน่นอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำแล้ว (คำฯแลฯวฯ)