หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำเดียว
อักษรล้านนา
คำฯดยฯว
เทียบอักษรไทย
[คำเดียว]
ความหมาย

ว.ประเดี๋ยว,เดี๋ยวเดียว,สักครู่ เช่น กำเดียวก่อน- ประเดี๋ยวก่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำเดียว (คำฯดยฯว)