หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำค่าวกำเคือ
อักษรล้านนา
คำฯระฯค่าวฯคำฯระฯคิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[คำคร่าวคำเครือ]
ความหมาย

น.คำพูดที่มีการสัมผัสคล้องจองเป็นบทร้อยกรองที่ไพเราะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำค่าวกำเคือ (คำฯระฯค่าวฯคำฯระฯคิอฯอ)