หน้าหลัก
กำค่าวกำเคือ
คำฯระฯค่าวฯคำฯระฯคิอฯอ
[คำคร่าวคำเครือ]

น.คำพูดที่มีการสัมผัสคล้องจองเป็นบทร้อยกรองที่ไพเราะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำค่าวกำเคือ (คำฯระฯค่าวฯคำฯระฯคิอฯอ)