หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำก่อน
อักษรล้านนา
คําฯก่อฯร
เทียบอักษรไทย
[คำก่อน]
ความหมาย

ว.ประเดี๋ยวก่อน,สักประเดี๋ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำก่อน (คําฯก่อฯร)