หน้าหลัก
กาบไก๊
กาปฯไค้
[กาบไค้]

น. ปีกุน ฉศก - ชื่อปีที่ได้จากวิธีการนับมื้อ คือนับวันเดือนปีตามแบบล้านนา มี กาบไจ้ กาบเหม้า...ไปจนถึงกาบไก๊ ดู...วันไท ในภาคผนวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาบไก๊ (กาปฯไค้)