หน้าหลัก
กาถาสาวหุม
คาฯถาสาวฯหุม
[คาถาสาวหุม]

น.คาถาเสกเป่าเพื่อให้สาวรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาถาสาวหุม (คาฯถาสาวฯหุม)