หน้าหลัก
กาถาบิ๋ดป๊ก
คาฯถาบิดฯพ฿กฯ
[คาถาบิดพก]

น.คาถาเสกผ้าพกพร้อมทั้งบิด เพื่อให้ผู้ถูกกระทำเกิดอาการปวดท้อง ยิ่งบิดแรงก็ยิ่งปวดมาก ในขณะที่คลายอาการปวดก็น้อยลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาถาบิ๋ดป๊ก (คาฯถาบิดฯพ฿กฯ)