หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั๋บไฟ
อักษรล้านนา
กัปฯไฟ
เทียบอักษรไทย
[กับไฟ]
ความหมาย

น.ไม้ขีดไฟ,กล่องไม้ขีดไฟ; แปม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋บไฟ (กัปฯไฟ)