หน้าหลัก
กั๋ด
กัดฯฯ
[กัด]

น๑.เรียกปลากัดว่า ป๋ากั๋ดกั๋ด น๒.ชื่อของ"แม่วัน" ที่เรียกว่า"แม่มื้อ" อันดับ ๖ ในจำนวน ๑๐ ได้แก่ กาบ ดั๋บ รวาย เมือง เปิก กั๋ด ก๋ด ร้วง เต่า ก่า และมีชื่อของ "ลูกวัน" เรียกว่า "ลูกมื้อ" ตาม หลังควบคู่กันไป ในการนับวันแบบ "หนไท" จำนวน ๖๐ วัน ไม่ซ้ำกัน ดู...วันไท และ คำทำนายวันไท ในภาคผนวก ท้ายเล่ม น๓.เรียกน้ำแข็งว่า น้ำกั๋ด ว.เย็นจัด,หนาวจัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๋ด (กัดฯฯ)