หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั๊ดไก้เข้า
อักษรล้านนา
คัดฯฯไค่เข้า
เทียบอักษรไทย
[คัดไค่เข้า]
ความหมาย

ก.กินข้าวอิ่มมากจนคัดท้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั๊ดไก้เข้า (คัดฯฯไค่เข้า)