หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กั่น
อักษรล้านนา
กั่นฯ
เทียบอักษรไทย
[กั่น]
ความหมาย

น.ส่วนที่อยู่ถัดโคนอาวุธหรือเครื่องใช้ประเภทมีคม เป็นต้น ที่หยั่งลงไปในด้าม มักใช้ขี้ครั่งหยอดเข้าไปในรูด้ามแล้วเผากั่นให้ร้อน สอดเข้าไปเพื่อยึดให้แน่น ก.เฮี้ยน,ดุร้าย เช่น ผีกั่น- ผีดุ,ผีเฮี้ยน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กั่น (กั่นฯ)