หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะโหล้งหัวหมา
อักษรล้านนา
กโห้฿ลฯงห฿วฯหมฯา
เทียบอักษรไทย
[กะโหล้งหัวหมา]
ความหมาย

น.กะโหลกหัวสุนัข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะโหล้งหัวหมา (กโห้฿ลฯงห฿วฯหมฯา)