หน้าหลัก
กะโหล้งหัวหมา
กโห้฿ลฯงห฿วฯหมฯา
[กะโหล้งหัวหมา]

น.กะโหลกหัวสุนัข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะโหล้งหัวหมา (กโห้฿ลฯงห฿วฯหมฯา)