หน้าหลัก
กะหล๋อกน่อง
กหัลฯอฯกน่อฯง
[กะหล็อกน่อง]

น.ซอกขาพับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะหล๋อกน่อง (กหัลฯอฯกน่อฯง)