หน้าหลัก
กะหล๋อกคอ
กหัลฯอฯกฅํอฯ
กะหล็อกคอ

น.ซอกคอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะหล๋อกคอ (กหัลฯอฯกฅํอฯ)