หน้าหลัก
กะสัต
กสัตฯ
[กระสัต]

น.กษัตริย์; ขะสัต ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะสัต (กสัตฯ)