หน้าหลัก
กะต่าย,ขะต่าย
ระฯกต่ายฯ
[กระต่าย]

น๑.กระต่าย - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ขนปุย หูยาว มีฟันแทะด้านบน ขาหน้ามี ๕ นิ้ว ขาหลังมี ๔ นิ้ว; ขะต่ายก็ว่า น๒.กระต่ายขูดมะพร้าว - เครื่องครัวสำหรับขูดเนื้อมะพร้าวออกจากกะลา ประกอบด้วยตัวเหล็กขูดเป็นแผ่นโลหะมีฟันเลื่อยโดยรอบ สวมเข้ากับปลายของแผ่นไม้สำหรับรองนั่งรูปต่างๆ ซึ่งเดิมเป็นรูปกระต่าย; แมวขูดบ่าป๊าว-แมวขูดมะพร้าว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะต่าย,ขะต่าย (ระฯกต่ายฯ)