หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอมก้อ
อักษรล้านนา
คอฯมคํอฯ
เทียบอักษรไทย
[คอมค่อ]
ความหมาย

น.กะเพรา - พืชล้มลุก กลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหารและทำยา มี ๒ ชนิด ใบขาว และใบดำ; ก้อมก้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอมก้อ (คอฯมคํอฯ )