หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กองหันหน้า
อักษรล้านนา
คอฯงหันฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[คองหันหน้า]
ความหมาย

ก.อยากพบ,รอคอยที่จะพบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กองหันหน้า (คอฯงหันฯห้นฯา)