หน้าหลัก
กองหันหน้า
กองหันหน้า
คอฯงหันฯห้นฯา
[คองหันหน้า]

ก.อยากพบ,รอคอยที่จะพบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กองหันหน้า (คอฯงหันฯห้นฯา)