หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอกน้ำ
อักษรล้านนา
กอฯกนาฯ
เทียบอักษรไทย
[กอกน้ำ]
ความหมาย

น.มะกอกน้ำ - ไม้ยืนต้นมักขึ้นริมน้ำ ผลเล็กรี มีรสเปรี้ยว ใช้ดองกินเป็นอาหารว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอกน้ำ (กอฯกนาฯ)