หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว่าหลัง
อักษรล้านนา
ก่วฯาหัลฯง
เทียบอักษรไทย
[กว่าหลัง]
ความหมาย

ว.ไปข้างหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่าหลัง (ก่วฯาหัลฯง)