หน้าหลัก
กว่างก่อ
ก่วฯางฯกํอฯ
[กว่างก่อ]

น.กว่างชนิดนี้มีแหล่งกำเนิดจากต้นก่อป่า แม่กว่างออกไข่ ไว้ตามโพรงต้นก่อป่า เจริญเติบโตจนเป็นตัวกว่าง อาศัยน้ำยางและเนื้อไม้ก่อเป็นอาหาร ตัวมีขน มีความอดทนสูง ฉลาด ว่องไว นิยมใช้เป็นกว่างชน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างก่อ (ก่วฯางฯกํอฯ)