หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวิ๋ดกวิ๋ว
อักษรล้านนา
กิวฯดกิวฯว
เทียบอักษรไทย
[กวิดกวิว]
ความหมาย

น.ชื่อลม -ลมบ้าหมู,ลมหมุน. ลมผั๋ดต๋าไก่,ลมปิ๋ดปิ๋ว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวิ๋ดกวิ๋ว (กิวฯดกิวฯว)