หน้าหลัก
เขี้ยวซุน
เขี้ยวซุน
ข้ยฯวซุร
[เขี้ยวซุน]

น.ฟันยื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เขี้ยวซุน (ข้ยฯวซุร)