หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
...ล้ำ...เหลือ
อักษรล้านนา
...ลํา...เหิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[...ล้ำ...เหลือ]
ความหมาย

ว.มาก,อย่างยิ่ง เช่น งามล้ำงามเหลือ - สวยยิ่ง; ...แต๊...ว่า ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
แต๊
อักษรล้านนา
แท้
เทียบอักษรไทย
[แท้]
ความหมาย

ว.แท้ - จริง,ล้วนๆ,บริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปน; เช่น ฅำแต๊ - ทองแท้,ทองบริสุทธิ์, อู้แต๊ - พูดจริงไม่มีโหก,พูดเรื่องที่เป็นความจริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
...ล้ำ...เหลือ (...ลํา...เหิลฯอฯอ)