หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ไว้กั๋บ
อักษรล้านนา
ไว้กัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ไว้กับ]
ความหมาย

ก.มอบให้,มอบหมาบให้รับผิดชอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ไว้กั๋บ (ไว้กัปฯ)