หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ไม้ไล่
อักษรล้านนา
ไม้ไร่
เทียบอักษรไทย
[ไม้ไร่]
ความหมาย

น.ไม้ไร่ - ไม้ไผ่ป่าขนาดเล็กชนิดหนึ่ง นิยมใช้หน่อเป็นอาหาร กรอบ อร่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ไม้ไล่ (ไม้ไร่)