หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ไม้สะเลียม
อักษรล้านนา
ไม้สลยฯม
เทียบอักษรไทย
[ไม้สะเลียม]
ความหมาย

น.ต้นสะเดา - ไม้ต้น สูง ๕-๑๐ เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบหอก กว้าง ๓-๔ ซม. ยาว ๔-๘ ซม. ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ยอดอ่อนมี ๒ ชนิด คือยอดเขียวและยอดแดง ชนิดยอดเขียวมีความขมน้อยกว่า บ้างเรียกว่าสะเดาหวานหรือสะเดามัน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีขาวนวล กลีบเลี้ยงมี ๕ แฉก โคนติดกัน สะเดาเป็นพืชผักสมุนไพร มีคุณค่าทางอาหารสูง กินได้ทั้งยอดอ่อนและดอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ไม้สะเลียม (ไม้สลยฯม)