หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ไม้ซ้อม
อักษรล้านนา
ไม้ซ้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ไม้ซ้อม]
ความหมาย

น.ไม้ที่ถากให้เป็นเหลี่ยม หรือตามลักษณะที่ต้องการแทนการเลื่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ไม้ซ้อม (ไม้ซ้อฯม)