หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ไปหว้องๆ
อักษรล้านนา
ไพห้วฯอฯงๆ
เทียบอักษรไทย
[ไพหว้องๆ]
ความหมาย

ว.หายไปโดยไม่มีทีท่าว่าจะกลับคืนมา,ตายไปแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ไปหว้องๆ (ไพห้วฯอฯงๆ)