หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ไปตางใดมา
อักษรล้านนา
ไพทาฯงฯไดมา
เทียบอักษรไทย
[ไพทางใดมา]
ความหมาย

ว.ไปไหนมา

(ภาษาไทย) (English)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ไปตางใดมา (ไพทาฯงฯไดมา)