หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ใจ๋จ๋าง
อักษรล้านนา
ไจจางฯ
เทียบอักษรไทย
[ใจจาง]
ความหมาย

ก.อ่อนใจ,หมดกำลังใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ใจ๋จ๋าง (ไจจางฯ)