หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
โค่ง
อักษรล้านนา
โระฯค่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[โคร่ง]
ความหมาย

น.ชื่อเสือ เสือโคร่ง - เป็นเสือขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลำตัวสีเหลืองอมแดง ท้องสีขาว มีลายสีดำพาดตามขวาง ออกหากินเวลากลางวัน ว.ใหญ่,โต,ไม่พอดี,ไม่กะทัดรัด; โฅ่ง ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
โค่ง
อักษรล้านนา
โฅ่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[โฅ่ง]
ความหมาย

ดู...โค่ง ในหมวดอักษร ค

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
โค่ง (โฅ่฿งฯ)